Bun venit pe site-ul web „2013results.gdfsuez.com” (denumit în continuare „Site-ul”).

Conform legii, vă rugăm să luați la cunoștință prezentele condiții de utilizare (denumite în continuare „Condițiile”), precum și orice condiție specifică prevăzută pe paginile Site-ului, care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului „2013results.gdfsuez.com”.

Aceste Condiții se referă la drepturile și responsabilitățile dumneavoastră legale și sunt aplicabile din momentul în care utilizați acest Site.

Acest Site vă este pus la dispoziție gratuit (cu excepția taxelor de conectare la Site) pentru uzul dumneavoastră personal, sub rezerva respectării Condițiilor definite în continuare.

Accesând, vizitând și/sau utilizând acest Site, recunoașteți că ați citit, că ați înțeles și că acceptați obligativitatea acestor Condiții, precum și că vă angajați să respectați totalitatea legilor și regulamentelor aplicabile. Dacă nu acceptați aceste condiții, vă rugăm să nu utilizați acest Site web.

Vă angajați să accesați informațiile furnizate pe acest Site exclusiv pentru uzul personal și necomercial.

Nu puteți utiliza acest Site decât în scopuri legitime. Nu este permisă nicio utilizare sau însușire în mod ilegal, mai ales în scopuri care contravin Ordinii publice și bunelor moravuri.

Conținutul prezentelor Condiții poate suferi modificări, motiv pentru care vă rugăm să le consultați regulat.

1. Informații de ordin general

Prezentul Site este proprietatea GDF SUEZ, societate comercială pe acțiuni, având un capital de 2.412.824.089 euro, înmatriculată la Registrul Comerțului și Societăților din Nanterre, sub numărul 542 107 651, având sediul la Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La Défense cedex, Franța (telefon: +33 (0)1 44 22 00 00).

Directoarea publicării Site-ului este Valérie BERNIS, în calitate de Director General Adjunct, responsabilă de Comunicații, Marketing și Dezvoltare Durabilă.

2. Limitarea răspunderii și excluderea garanției

În calitate de utilizator al Site-ului, recunoașteți că dispuneți de competențele și mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza acest Site.

GDF SUEZ și contributorii săi depun toate eforturile pentru a se asigura că informațiile afișate pe acest Site sunt exacte și actualizate, rezervându-și dreptul de a aduce modificări conținutului, în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, ei nu pot garanta că aceste informații sunt complete sau că nu vor fi modificate de către un terț (piratare, virus). GDF SUEZ și contributorii săi își declină orice responsabilitate (directă sau indirectă) în caz de întârziere, de eroare sau omisiune în ceea ce privește conținutul și utilizarea acestor pagini, precum și în caz de întrerupere sau de nedisponibilitate a serviciului.

Recunoașteți că ați fost informat(ă) referitor la faptul că Site-ul este accesibil 24 h din 24 și 7 zile din 7, exceptând cazurile de forță majoră, de dificultăți informatice, de probleme legate de structura rețelelor de telecomunicații sau alte dificultăți tehnice. În scopuri de mentenanță, GDF SUEZ va putea întrerupe funcționarea Site-ului. În acest caz, va depune toate eforturile pentru a înștiința utilizatorii în prealabil. Societatea comercială GDF SUEZ nu este responsabilă de întârzieri, dificultăți de utilizare sau incompatibilități între prezentul Site și fișiere, browserul dumneavoastră web sau orice alt program de accesare a Site-ului.

GDF SUEZ nu va fi în niciun caz răspunzătoare de nicio daună directă sau indirectă care este rezultatul sau care survine în urma difuzării de către un terț a unui virus prin intermediul Site-ului nostru și care vă poate infecta sistemul informatic în urma conectării la acest Site, a utilizării acestui Site sau a navigării pe acest Site. De asemenea, GDF SUEZ nu va putea fi ținută răspunzătoare de nicio daună materială sau conexă (inclusiv, dar nu numai, deficiențe tehnice, divulgarea de documente confidențiale, pierderea de date), nici de vreo altă daună indirectă, care poate surveni în urma utilizării Site-ului sau are legătură cu utilizarea Site-ului.

GDF SUEZ depune toate eforturile posibile pentru a se asigura că informațiile difuzate pe Site sunt exacte și actualizate și își rezervă dreptul de a corecta conținutul în orice moment și fără înștiințare prealabilă. Cu toate acestea, GDF SUEZ și contributorii săi nu dau nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate, în niciun caz, în ceea ce privește pertinența, continuitatea, exactitatea, lipsa erorilor, veridicitatea, actualitatea, corectitudinea și caracterul comercial, calitatea, temeinicia și disponibilitatea informațiilor conținute în acest Site. Fiecare utilizator de internet este pe deplin responsabil de riscurile legate de încrederea pe care o acordă acestor informații. Este posibil să se constate informații eronate sau omisiuni, în special din cauza erorilor tipografice sau de formatare. În cazul în care găsiți orice astfel de erori, vă rugăm să ni le semnalați, astfel încât să putem efectua corecțiile necesare.

Elementele Site-ului sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de niciun fel, implicită sau explicită. GDF SUEZ respinge categoric orice interpretare care ar urmări asimilarea conținutului Site-ului ofertelor de cumpărare sau îndemnări de a cumpăra acțiuni sau alte valori mobiliare cotate sau necotate ale GDF SUEZ, ale vreuneia dintre filialele sale directe sau indirecte sau ale societăților afiliate.

GDF SUEZ își rezervă dreptul, din proprie inițiativă, de a modifica orice element al Site-ului. În cadrul politicii sale de actualizare și de optimizare a Site-ului, GDF SUEZ poate decide modificarea prezentelor condiții.

Orice informație datată care este publicată pe Site este valabilă exclusiv pentru data specificată.

Totodată, utilizatorilor li se reamintește că secretul corespondenței nu poate fi garantat pe rețea și că fiecărui utilizator de internet îi revine responsabilitatea de a lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja propriile date și/sau aplicații software de contaminarea cu eventuali viruși care circulă pe Internet.

Site-ul oferă linkuri pentru accesarea altor site-uri web ale GDF SUEZ sau ale altor societăți ale grupului GDF SUEZ, care pot avea propriile lor mențiuni legale și care trebuie consultate și respectate.

3. Gestionarea codurilor de acces și a parolelor

Anumite servicii prezente pe Site necesită un cod de acces și o parolă.

Aceste coduri de acces și parole sunt confidențiale, personale și netransferabile. Dumneavoastră sunteți responsabil(ă) de gestionarea și păstrarea lor și de consecințele utilizării lor. Dumneavoastră vă revine sarcina de a lua măsurile necesare pentru a asigura protecția și păstrarea lor. Societatea GDF SUEZ nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru nicio utilizare frauduloasă.

Din motive de securitate, accesul la rubricile securizate va fi invalidat automat după mai multe încercări de accesare eșuate. GDF SUEZ își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Site în cazul utilizării frauduloase sau a tentativelor de utilizare frauduloasă a parolei sau a codului de acces al unui utilizator. În caz de suspendare a accesului, GDF SUEZ vă va transmite o înștiințare.

Informațiile înregistrate de sistemul informatic al Site-ului web pe durata sesiunilor de conectare ale utilizatorului vor constitui dovezi ale oricăror acțiuni efectuate de către utilizator pe Site, precum și dovezi că aceste acțiuni au fost prelucrate.

4. Proprietatea intelectuală

Site-ul este integral reglementat de legislația franceză referitoare la drepturile de autor, la drepturile privind mărcile și, în general, la proprietatea intelectuală.

Mărcile și siglele (mărcile semi-figurative) ale GDF SUEZ afișate pe Site sunt mărci înregistrate. Este strict interzisă orice reproducere sau reprezentare totală sau parțială, separată sau integrată în alte elemente, fără permisiunea scrisă, expresă și prealabilă a GDF SUEZ.

Structura generală, aplicațiile software, imaginile, materialele video, sunetele, know-how-ul, animațiile și, mai general, toate informațiile și conținutul afișate pe Site sunt proprietatea GDF SUEZ sau fac obiectul unui drept de utilizare sau de exploatare. Aceste elemente se supun legislației privind drepturile de autor.

Orice reprezentare, modificare, reproducere, denaturare, totală sau parțială, a întreg Site-ului și a conținutului acestuia sau a unei părți din acestea, indiferent de procedeu și de suportul utilizat, constituie o contrafacere care se sancționează în temeiul articolelor L 335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

Prezentele Condiții nu vă acordă nicio licență de utilizare a mărcilor, siglelor sau fotografiilor care aparțin GDF SUEZ.

Orice baze de date care apar pe Site sunt protejate de dispozițiile referitoare la protecția juridică a bazelor de date. În această privință, GDF SUEZ interzice în mod expres orice reutilizare, reproducere sau extragere a unor elemente din aceste baze de date. Reutilizarea, reproducerea sau extragerea neautorizată angajează responsabilitatea utilizatorului.

GDF SUEZ își rezervă dreptul de a șterge, fără întârziere și fără înștiințare prealabilă, orice conținut: mesaj, text, imagine sau grafică ce ar contraveni legilor și reglementărilor în vigoare și, în special, reglementărilor susmenționate.

În cazul în care doriți să utilizați vreo parte din conținutul Site-ului (text, imagine etc.), trebuie să obțineți permisiunea scrisă, expresă și prealabilă a GDF SUEZ, scriind la adresa indicată în secțiunea „Mențiuni legale”sau trimițând un e-mail către webmaster.

5. Respectarea vieții private

În calitate de utilizator al Site-ului, aveți obligația de a respecta legislațiile aplicabile, în special dispozițiile legii privind sistemele informatice, fișierele și accesul liber la informații, a cărei încălcare este pasibilă de sancțiuni penale.

Trebuie să vă abțineți de la orice fel de colectare sau utilizare frauduloasă, în special a informațiilor personale la care aveți acces și, la modul general, de la orice fel de acțiune care ar putea aduce atingere vieții private, reputației, sensibilității, imagini mărcii, notorietății oricărei persoane fizice sau juridice, îndeosebi a GDF SUEZ, evitând orice comentariu, mesaj sau text defăimător, provocator, răuvoitor, denigrator sau amenințător pe orice fel de suport.

6. Datele cu caracter personal

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră și pe durata în care navigați pe Site, GDF SUEZ poate fi în situația de a colecta informații cu caracter personal despre dumneavoastră, care sunt prelucrate prin mijloace informatice (unele informații, marcate cu asterisc, sunt obligatorii).

Dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a verifica dacă informațiile pe care le furnizați prin intermediul acestui Site sunt exacte și complete. Pentru a da curs în mod corespunzător solicitărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne informați imediat cu privire la orice modificare a datelor furnizate.

Informațiile colectate sunt exclusiv pentru uzul GDF SUEZ, care este autorizată prin prezentele Condiții, exceptând cazul în care vă opuneți din motive legitime, să le stocheze și să le utilizeze pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile sale.

Vă puteți opune, fără costuri, utilizării datelor despre dumneavoastră în scopuri de prospectare.

Pentru a vă exercita dreptul de accesare, rectificare și contestare a datelor personale, vă rugăm să ne contactați.

Site-ul nu este menit să primească din partea dumneavoastră informații cu caracter confidențial. În consecință, cu excepția datelor personale menționate anterior, orice informație, indiferent de formă – document, dată, grafică, întrebare, sugestie, concept, remarcă sau alt tip – pe care o veți comunica pe Site nu va fi în niciun caz considerată confidențială. Drept urmare, simpla transmitere a informației respective prin grija dumneavoastră ne conferă dreptul de a o utiliza, reproduce, difuza, modifica sau transmite în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

7. Module cookie

Atunci când vizitați Site-ul, sunteți informat(ă) că se poate instala automat un modul cookie în software-ul browserului. Este vorba despre un bloc de date care nu este utilizat în scopuri de identificare, ci pentru înregistrarea informațiilor referitoare la navigarea dumneavoastră pe Site. Acesta permite efectuarea de analize ale frecventării, măsurarea audienței etc. pentru îmbunătățirea calității Site-ului.

Puteți configura software-ul browserului dumneavoastră în așa fel încât să fiți informat(ă) despre prezența unui modul cookie și, eventual, să îl refuzați, în modul următor:

  • cu browserul Microsoft Internet Explorer 5.x și 6.x: faceți clic pe meniul „Instrumente”, apoi pe „Opțiuni internet”, selectați fila „Confidențialitate”, apoi mutați cursorul pe nivelul de securitate dorit și faceți clic pe butonul „Avansat”. Selectați apoi „Se ignoră procesarea automată a modulelor cookie” și bifați opțiunea „Se refuză” sau „Se întreabă” pentru fiecare coloană;
  • cu browserul Netscape Navigator 6.2: faceți clic pe meniul „Editare”, apoi pe „Preferințe”, selecționați „Confidențialitate și securitate”, apoi selectați elementul „Module cookie” și bifați „Dezactivare” sau „Întreabă-mă”;
  • cu browserul Mozilla Firefox versiunea 1.x și 1.5: faceți clic pe meniul „Instrumente”, apoi pe „Opțiuni”, selectați filele „Confidențialitate”, apoi „Cookies” și de-bifați caseta „Autorizează”;
  • cu browserul Apple Safari: accesați meniul „Safari > Preferințe Safari”, apoi faceți clic pe fila „Securitate” și pe „Numai de pe site-urile consultate”.

În cazul în care refuzați modulele cookie, anumite servicii nu vor mai fi accesibile.

Veți dispune de drepturi de accessare, de rectificare sau de eliminare a datelor dumneavoastră personale comunicate prin intermediul unui modul cookie în condițiile indicate în secțiunea „Date cu caracter personal”.

8. Hyperlinkuri

Hyperlinkurile către alte Site-uri nu pot angaja răspunderea GDF SUEZ, în special în ceea ce privește conținutul acestor Site-uri.

GDF SUEZ nu este răspunzătoare de hyperlinkurile de la alte site-uri către prezentul Site și interzice crearea de astfel de linkuri fără permisiunea sa scrisă și prealabilă.

9. Avertisment privind informațiile cu caracter previzional

Site-ul poate conține anumite informații care nu se bazează pe date istorice și care constituie declarații cu caracter previzional, în special declarații anticipative cu privire la evenimente, tendințe, planuri sau viitoare obiective. Aceste declarații se bazează pe perspectivele și ipotezele actuale ale conducerii și sunt supuse unor riscuri și incertitudini semnificative, care pot cauza diferențe considerabile între rezultatele reale și cele conținute explicit sau implicit în aceste declarații (sau rezultatele anterioare). Informații suplimentare referitoare la aceste riscuri și incertitudini figurează în documentele depuse de GDF SUEZ la autoritățile competente. Declarațiile previzionale sunt prezentate la o anumită dată și GDF SUEZ nu se angajează să le actualizeze sau să le revizuiască, fie că este vorba despre noi informații, evenimente viitoare, fie din orice alte motive.

10. Clauze de ordin general

Orice cesiune și orice transfer al drepturilor conferite prin prezentele condiții sunt strict interzise.

Dacă, indiferent din ce motiv, o jurisdicție competentă ar invalida vreuna dintre dispozițiile prezentelor Condiții, lipsa validității dispoziției respectiva nu va afecta în niciun fel validitatea restului condițiilor, care vor rămâne în vigoare.

Neexercitarea de către una dintre părți a dreptului său ori a unei acțiuni în justiție în temeiul prevederilor prezentelor condiții nu va putea fi considerată o renunțare la un astfel de drept sau la o astfel de acțiune.

Site-ul este reglementat de dreptul francez. Prezentele Condiții vor fi reglementate de și vor fi interpretate în conformitate cu legislația franceză.